ทำใบขับขี่ดอทคอม เป็นเว็บเกี่ยวกับการแนะนำการเตรียมตัวทำใบขับขี่  โดยทางเว็บได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็น 
ประโยนช์ในการเตรียมตัวสอบใบขับขี่ นอกจากนี้ทางเว็บยังได้นำข้อสอบที่ทางกรมขนส่งทางบกได้เผยแพร่ทางเว็บ 
มาทำเป็นข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย   เพื่อให้ทางสมาชิกได้ทดสอบทำฟรีเพื่อเตรียมตัวสอบ ใบขับขี่ กับกรมขนส่ง
ก่อนทำข้อสอบสมาชิกควรศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนไม่ว่าจะเป็น ป้ายจราจร ประเภทต่างๆ  ป้ายบังคับ  ป้ายเตือน  ป้ายแนะนำ
ป้ายประเภทพื้นทาง   สำหรับข้อสอบ ใบขับขี่ ภายในเว็บจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก

1  ข้อสอบ ใบขับขี่รถยนต์ แบบง่าย  1 ชุดมี 10 ข้อ ฝึกการจำเรื่องป้ายจราจร
2  ข้อสอบทำใบขับขี่ปี 2557  ข้อสอบใบขับขี่ 11 หมวด พร้อมเฉลย
3  ข้อสอบทำใบขับขี่ปี 2557 แบบยาก 1 ชุดมี 50 ข้อ  พร้อมจับเวลาการทำแบบทดสอบ

ข้อสอบภาคทษฏีของกรมการขนส่งทางบกที่เผยแพร่ทางเว็บแบ่งเป็น 11 หมวดคือ

1.1   หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
1.2   หมวดว่าด้วยจราจรทางบก
1.3   หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
1.4   หมวดป้ายบังคับ
1.5   หมวดป้ายเตือน
1.6   หมวดป้ายแนะนำ
1.7   หมวดมารยาทและจิตสำนึก
1.8   หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
1.9   หมวดบำรุงรักษารถ
1.10 หมวดรูปภาพจราจร
1.11 หมวดการรับรู้สถานการณ์อันตรายทางเว็บแก้ไขแล้วครับ สมาชิกสามารถทำข้อสอบบนมือถือได้แล้ว


 
เตรียมตัวก่อนสอย

Visitor Counter
  Today 38 คน
  Yesterday 932 คน
   This Month4184 คน 
   This year532700 คน 
   Total857943 คน 
 
  


www.ทำใบขับขี่.com
Design: Siamtest.com